Energiattest og erklæring for leiligheter: 2 roms - nord vest - toppetasjer

 
1203 - 1209 - 1215 - 1221 - 1227 - 1233 - 1239 - 1245 - 1251 
 
Energiattesten er påført kun et leilighetsnummer men gjelder for samtlige av disse leiligheter. Du må derfor sammen med attesten skrive ut erklæringen som bevitner dette.
 
Bokstaven i energimerket er fastsatt ut fra bygningskonstruksjonen. Fargen indikerer at leiligheten benytter mye fornybar energi og lite fossilt brennsel og strøm til fyring og forbruksvann.
 
 
Last ned: