Antenner

Utvendig montering/oppsetting av egne...

Utvendig montering/ oppsetting av egne radio og TV-antenner/ parabolantenner er ikke tillatt. Ulovlig oppsetting av antenne blir å betrakte som vesentlig misligholdelse av borettslagets vedtekter. Jf vedtektenes pkt. 5 (3)