Bruksoverlating

Andelseier har ansvar for alle ulemper som borettslaget får av hans/hennes bruker

Bruksoverlating er ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse fra styret. Bruker har ikke tillatelse til å flytte inn før styrets godkjennelse foreligger. Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle ulemper som borettslaget får av hans bruker. Bruksoverlating uten tillatelse fra styret herunder bruksoverlating utover godkjent bruksperiode, blir å betrakte som vesentlig misligholdelse av andelseiers leiekontrakt med borettslaget. Andelseier skal ved opphør av godkjent bruksperiode skriftlig meddele styret at han/hun har tatt leiligheten i bruk. Jf vedtektenes pkt. 4.2