Heiser

Foreldrene vil kunne gjøres økonomisk ansvarlig

Foreldre og vokse må påse at heisene ikke brukes til lek av barn. Heisreparasjonene er meget kostbare og foreldrene vil kunne gjøres økonomisk ansvarlig for skader som oppstår på grunn av barns lek eller misbruk av heisene.

.