Røyking / ventilasjon

Røyking er bare... Montering av vifter...

 

Røyking er bare tillatt i den ekeltes leilighet

Ventilasjon:

Montering av vifter i avtrekkskanaler og friskluftventiler er forbudt. Lufting av leiligheten må ikke skje gjennom entredøren.