Tilknytning til vedtektene

Samtlige husordensregler er av generalforsamlingen...

Samtlige husordensregler er av generalforsamlingen vedtatt å anse som en del av borettslagets vedtekter. Vesentlig eller gjentatte brudd på disse, kan medføre pålegg fra borettslaget om salg av andelen. Jf borettslagloven § 5-22.