Vaskerier og tørkeplasser

Brukeren av maskinen kan gjøres økonomisk ansvarlig

Det er utarbeidet egne regler for bruk av vaskerier og tørkeplasser. Disse finnes oppslått i vaskeriene og på tørkebåsene. Brukeren av maskinene kan gjøres økonomisk ansvarlig for skader som oppstår på grunn av uforsvarlig bruk. Renholdet av vaskeriene utføres av de som benytter disse etter oppsatt plan. Denne må overholdes.

 

Vasketider:

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 11.00, 11.00 - 14.00,  14.00 - 17.00, 17.00 - 20.00.

 

Lørdager:

kl. 08.00 - 11.00, 11.00 - 14.00, 14.00  -17.00.

 

Julaften - nyttårsaften:

kl. 08.00 - 11.00, 11.00 - 14.00

 

Tørketider:

Tørking i tørkerom følger de oppsatte vasketider. Mandag - fredag må tøy i utvendig tørkebåser være fjernet senest kl. 20.30. Lørdag kl. 17.30

 

Teppebanking i tørkebåser:

Mandag - lørdag kl. 07.00 - 08.30.

Teppebanking kan også foregå i tiden kl. 08.30  - 14.30 såfremt det ikke tørkes tøy i tørkebåsene. Det er også lov å banke tepper onsdager kl. 20.30 - 21.30.

 

Bruk av vaskerier, tørkerom og tørkebåser er ikke tillatt på: søndager, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. Det er kun tillatt å inneha og bruke en vaskerilås som skal ha innslått leilighetsnummer.

 

Det er ikke tillatt å ta i bruk vaskeri, tørkerom eller rullerom på andres vasketider. Dette kan kun skje etter avtale med den som har vasketid.

 

Borettslagets vaskerier er av naturlige årsaker forbeholdt til vask av beboernes eget tøy. Vask for andre som ikke har tilhørighet til borettslaget er selvfølgelig ikke tillatt.

 

På grunn av de tekniske installasjoner har ikke barn adgang til vaskeriene uten følge med voksne som tar ansvar for disse.

 

Renhold av vaskeriene utføres av de som benytter vaskeriene etter følgende oppsatt plan:

08.00 - 11.00 vaskerom

11.00 - 14.00 tørkerom

14.00 - 17.00 rullerom

17.00 - 20.00 tørkerom