Husordensregler

 

Innledning

 • For å oppnå de best mulige forhold mellom beboere 
 

Ro i leilighetene

 • Det skal være ro i leilighetene og ...
 

Lydnivå

 • Musikkøvelser, radio, grammofon,...
 

Arbeid i leiligheter og fellesrom

 • Alt arbeid som medfører arbeidsstøy,...
 

Søppel og avfall

 • Alt søppel og avfall skal pakkes...
 

Heiser

 • Foreldrene vil kunne gjøres økonomisk ansvarlig
 

Dyrehold

 • Ved berettige klager plikter andelseier å fjerne dyret fra leiligheten
 

Vaskerier og tørkeplasser

 • Brukeren av maskinen kan gjøres økonomisk ansvarlig
 

Bruksoverlating

 • Andelseier har ansvar for alle ulemper som borettslaget får av hans/hennes bruker
 

Tilknytning til vedtektene

 • Samtlige husordensregler er av generalforsamlingen...
 

Parkering

 • Ulovelig parkerte biler kan fjernes for eiers regning
 

Antenner

 • Utvendig montering/oppsetting av egne...
 

Balkonger

 • Balkonger og vinduer må ikke brukes...
 

Bokultur

 • Bokultur tilsier at man varsler naboer
 

Borettslagets uteområde

 • Hver enkelt beboer bør føle seg forpliktet til å verne dette området
 

Fellesrommene

 • Styret kan besørge ting fjernet for beboers regning
 

Røyking / ventilasjon

 • Røyking er bare...
 • Montering av vifter...