Belønning / attestasjon og anvisning

Tillitsvalgtes belønning for innsats og resultater

Belønning

Kostnader forbundet med møter og arrangementer skal fremgå av konto i lagets regnskap.

 

Attestasjon og anvisning av utbetalinger. Bruk av kontantutbetalinger

Alle utbetalinger skal anvises. Lagets leder/nestleder har anvisningsrett. Anvisningen er en godkjennelse av at kostnaden gjelder laget og kan utbetales. Anvisningen skal foretas ved at det signeres med fullt navn.