Bruk av anbud / tilbud - effektivressursbruk

Det bør i stor utstrekning benyttes anbud...

Det bør i stor utstrekning benyttes anbud/tilbud ved utførelse av arbeid eller oppdrag for borettslag. For enkeltstående eller løpende oppdrag eller arbeider som utgjør større beløp bør dette alltid skje.