Forvalteransvar for fellesmidler

Et godt resultat av de tillitsvalgtes arbeid

De tillitsvalgte i borettslag forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, penger og andre eiendeler. Et godt resultat av de tillitsvalgtes arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne. Gjennom general­forsamlingen blir de vist den tillit der er å forvalte felles eiendom og midler.