Tillitsvalgtes lojalitet til borettslaget

Tillitsvalgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre særfordeler
De tillitsvalgte skal ivareta borettslagets interesser og kan i anledning rettshandel for laget ikke ta imot godt­gjørelse fra andre enn laget, jfr også lov om borettslag § 48. Tillits­valgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre særfordeler eller særbehandling (bestikkelser, smøring).