Ved kjøp av leilighet i Solfjellet Borettslag:

 • Som andelseier har du i henhold til borettslagsloven ansvar for alt vedlikehold innenfor din leilighet med unntak av gjennomgående felles radiatorkurser fra leilighet til leilighet Det er viktig at før du tegner avtale om kjøp forsikrer deg om at alle installasjoner og vinduer i leiligheten er i orden og fungerer som de skal. Ikke stol på eiendomsmegler eller selger.
 • Feil eller mangler i leiligheten i forbindelse med salg/kjøp er et forhold mellom selger/kjøper og megler og krav skal rettes dit. Det vises for øvrig til borettslagets vedtekter og husordensregler som du børe sette deg inn i. Vedtektene og husordensreglene finner du under hovedkategorien ”Nyttig” på nettsidenes menylinje.

 

Bolignummmer:

 

Innflytting:

 • Ved innflytting bør du henvende deg til vaktmesterkontoret for å få en parkeringsdispensasjon slik at du unngår parkeringsbot. Det er kun anledning til å stå parkert 20 minutter utenfor hver blokk. Se kontakt opplysninger under vaktmester på "Hjem" siden eller "Kontakt" kategorien på nettsidens menylinje.

 

Energimerke/energiattest: 

 • Det er for samtlige leiligheter i borettslaget utarbeidet energimerke. Energimerket kan variere i forhold til leilighetens beliggenhet i bygget.  Lurer du på hvilket energimerke som gjelder for din leilighet finner du det under hovedkategorien ”Nyttig” på menylinjen eller trykk på følgende link: /Nyttig/Energiattest.aspx. Her kan du laste ned og skrive ut energiattest og erklæring. 

 

​​Forandring av leiligheter - planløsning: 

 • Det er ikke tillatt og endre leilighetens planløsning fra eksempelvis 2 roms til 3 roms leilighet. Dette er primært i 1. omgang søknadspliktig overfor plan- og bygningsetat. Søknad skal også oversendes styret. Normalt avslås slike søknader da slike endringer innbærer en reduksjon av bodarealer etc. Endring av planløsning som blir utført uten godkjennelse fra Plan -og bygning, vil av borettslaget bli fulgt opp med juridisk bistand med krav om tilbakeføring av leligheten til ordinær planløsning. Alle kostnader i forbindelse med dette må dekkes av andelseier

 

Postkasseskilt:

 • Postkassen skal ha 3 skilt synlig på postkassedøren. Et navneskilt, et skilt med leilighetsnummer og et skilt med tekst "Nei takk til reklame".
 • Navneskilt og skilt med leilighetsnummer får du bestilt hos Skilt og Nøkkelservice på Tveita senter i underetasjen.
 • Skiltet "Nei takk til reklame" er rød på forsiden med tekst og hvit på baksiden uten tekst. Ønsker du uadressert reklame i postkassen, monterer du den hvite siden ut. Skiltet "Nei takk til reklame" får du utlevert uten kostnad ved vaktmesterkontoret.
 • Det er ikke tillatt med papirlapper, klistremerker eller dynostrimler på postkasedører eller postkasseanlegget da dette ikke er miljøskapende for omgivelsene. Vestibylen er første inntrykket våre besøkende gjester får av borettslaget.

 

Nøkkel til hovedinngangsdør og fellesrom:

 •  Ved henvendelse til vaktmesterkontoret får du utlevert en rekvisisjon som du leverer til Vrio lås & nøkkel, Christian Krhogsgate 2. Kostnaden til nøkkelsliping må du betale. Hovednøkkelen er en systemnøkkel og kan ikke slippes opp eksempelvis hos Skilt og nøkkelservice på Tveita, da nøkkelemnene her har en annen kvalitet som kan medføre at nøkkelen knekker i låsen. Dette firmaet har heller ingen tillatelse til å slipe opp systemnøkler på vegne av borettslaget. 

 

Låst deg ute fra egen leilighet: 

 • Har du låst deg ute fra egen leilighet og ingen reservenøkkel og ikke vet hva du skal gjøre? Eller har du nettopp søkt i Google på: "låst meg ute" fordi du leter etter en låsesmed i Oslo som kan hjelpe deg? Access lås & nøkkel AS er en låsesmed i Oslo som har 24 timers vaktservice for folk som har låst seg ute. Kontakt Access lås & nøkkel AS på tlf: 22 82 00 50 for mer informasjon om du har søkt i Google på "låst meg ute" i Oslo.

 

Oppføring av navn på utvendig ringetablå:

 • Sender du en e-post med navn og leilighetsnummer til vaktmesterkontoret, vil vaktmester sørge for å føre dette opp på ringetablået. Alternativet til e-post er å legge en lapp i postkassen til vaktmester utenfor Haugerudveien 80. Du kan ikke benytte telefonen til denne bestillingen av hensyn til rett stavemåte

 

Andre tjenester ved vaktmesterkontoret:

 • Har du en defekt avtrekksventil får du ny uten kostnad ved henvendelse til vaktmesterkontoret.
 • Vaktmester kan hjelpe eldre og uføre med rengjøring av avtrekksventil/kanal og utskifting av defekt ventil.
 • Vaktmester kan hjelpe eldre og uføre med smøring av vindusmekanisme. Er du ikke eldre og eller ufør og er i tvil om hvordan du skal smøre, kan vaktmester vise deg dette ved fremmøte på vaktmesterkontoret.
 • Da boning ikke er en del renholdet av etasjevestibyler, kan de beboere som ønsker et penere/ blankere resultat, få utlevert bonevoks uten kostnad ved vaktmesterkontoret.
 • ​​Det er viktig å merke seg at Vaktmesterkontoret ikke kan tilby ytelser overfor beboere som går utover definerte oppgaver. Unntaket er nødsituasjoner (brann, lekkasje ol. herunder fare for liv og helse) som kan få konsekvenser for borettslaget og øvrige beboere.

 

Trefftider ved vaktmesterkontoret - henvendelse:

 • Det er viktig at du forholder deg til vaktmesterkontorets kontortid for beboere. De ansatte har i henhold til instruks, hovedoppgave med drift og vedlikehold av tekniske rom, vedlikehold av innvendig fellesarealer og utstyr samt utvendig vedlikehold. De ansatte er med andre ord opptatt med utførelse av disse oppgavene. Har du ikke anledning til personlig fremmøte på vaktmesterkontoret i kontortiden kan du legge inn en beskjed på telefonsvarer eller sende en e-post. Det er arbeidsleder ved vaktmesterkontoret som registrerer henvendelser fra beboerne vedr. driftsfeil ol. og fordeler arbeidsoppgavene til de øvrige ansatte. Unngå derfor slike henvendelser til de ansatte i oppdrag ute på område. Vaktmesterkontoret har kontortid mandag til og med lørdag kl. 10.30 - 11.30. Tlf: 22 32 21 72. E-post: solfjellet@borettslag.net

 

Skadedyr i leiligheter:

 • Oppdages kakerlakker eller andre skadedyr i leiligheter skal dette meddeles til vaktmesterkontoret som sørger for å bestille skadedyrbeskjempelse. Navn og leilighetsnummer skal alltid oppgis.Vaktmesterkontoret har kontortid mandag til og med lørdag kl. 10.30 - 11.30. Tlf: 22 32 21 72. E-post: solfjellet@borettslag.nett

 

Hvem skal kontaktes?

 • All henvendelse som har med oppfølgende vedlikehold og reparasjon av borettslagets tekniske innretninger og utstyr innvendig i fellesområder og på uteområdet. skal rettes til vaktmesterkontoret - Se kontakt seksjonen ”Vaktmester” på ”Hjem” siden eller ”kontakt” kategorien på menylinjen. 
 • Henvendelse som vedrører forsikringssaker, husleie, fremleie/bruksoverlating, purringer, utkastelser mv. og salg av boligen skal rettes direkte til OBOS. 
 • Andre henvendelser kan rettes til borettslagets styre.
 • Henvendelser til styret fra beboerne både i form av e-post og brev skal alltid være med navn og leilighetsnummer. Se kontakt seksjonen under ”Styrekontor” på "Hjem" siden eller ”kontakt” kategorien på menylinjen.
 • Skriftlge klager på en annen andelseier skal alltid være signert av den som fremsetter klagen og den påklagedes navn, adresse og leilighetsnummer skal fremkomme av klagen. Skriftlige klager skal alltid sendes til eller legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 78 av hensyn til dokumentasjon ved en eventuell juridisk oppfølging.

Anonyme henvendelser:

 • Anonyme henvendelser til styret i form av e-post blir umiddelbart slettet. Anonyme skriv i styrets postkasse i Haugerudveien 78 blir kastet i nærmeste søppelbeholder.

 

Felles vaskerier:

 • I hver blokk finner du et fellesvaskeri i underetasjen/Inngangspartiet. Du må betale for bruk av  vaskeriet - for tiden kr. 10,- pr. maskin. Som bruker av vaskeriet må du benytte et betalingskort som er registrert på ditt leilighetsnummer. Dette betalingskortet må lades med et beløp enten via en PayPal konto som du selv må opprette eller du kan møte frem ved vaktmesterkontoret for lading av kortet. På nettsiden vasketid.no kan du både betale for bruken av vaskeriet og bestille vasketid. Trykk på denne linken for ytterligere opplysninger: /Nyttig/Bestillingavvasketid.aspx

VED MISBRUK AV VASKERIREGLER 

 • Ved 1. gangs misbruk av vaskerireglene gir vaktmester en muntlig advarsel og opplyser om at ved gjentatt misbruk vil vaskerikortet bli sperret for bruk. 

 • Ved 2. gangs misbruk sperres kortet for bruk i 1 måned. Vaktmester informere om at  den videre saksgang må andelseier føre overfor styret da bare styret kan frigi et sperret vaskerikort. 
 • Ved 3. gangs gjentatt misbruk sperres kortet for 3 måneder uten mulighet til å ta dette i bruk før 3 måneder er gått. 
 • Ved 4. gangs misbruk sperres kort for ett år.

     DET VISES TIL REGLER OPPSLÅTT I VASKERIER

 

Parkering:

 • Søknad om parkeringsplass finner du på nettsiden under hovedkategorien ”Nyttig” på menylinjen. Du finner også søknader om parkeringsplass under underkategori ”Nedlasting”. Eller trykk på lenken under dette avsnittet. Her finner du også søknad om endring av leilighet. I tillegg kan du også få utlevert søknadsskjema ved henvendelse til vaktmesterkontoret. Søknadskjema fylles ut og sendes med e-post eller legges i styrets postkasse utenfor Haugerudveien 78. OBOS tar for tiden ca. kr. 1 200,- i administrasjonskostnad for opprettelse av kontrakt som blir å betale av leietaker ved inngåelse leieavtale. 
 • Borettslaget disponerer 155 uteplasser og 375 plasser i Solfjellet parkeringshus til fordeling for 648 andelseiere. ​Ved Solfjellet parkeringshus er det  14 gjesteparkeringsplasser mot avgift. Parkeringsplass tildeles etter ansiennitet/botid i borettslaget. Når du får tildelt en parkeringsplass må du feste borettslagets oblat i frontruten. Oblat får du ved å henvende deg til vaktmesterkontoret. Du må fremvise vognkort for å få utlevert oblat da dette skal være påført plassnummer og bilens registreringsnummer. Ved manglende eller ikke gyldig oblat, kan du bli ilagt kontrollavgift fra parkeringsfirmaet Smart Security. Har husstanden 2 biler utstedes 2 oblater. Parkeringsplassen kan da benyttes vekselvis med 2 biler. 
 • Klage på en eventuell ilagt kontrollavgift skal ikke rettes til styret men direkte til Smart Security.
 • Har du behov for leiebil i en periode i forbindelse med at din bil eksempelvis er på verksted, kan du få en tidsbegrenset parkeringsdispensasjon fra vaktmesterkontoret. 
 • Av hensyn til brøyting og ikke minst av plasshensyn overfor andre brukere av parkeringsarealet, har du ikke tillatelse til å parkere kassevogner/varebiler og lastebiler som er større enn en normal personbil. Plassen skal heller ikke benyttes til parkering eller oppbevaring av campingvogner og tilhengere.
 • ​Utvendig Parkeringsarealer og parkeringsplasser i Solfjellet parkeringshus kan ikke benyttes til vasking og reparasjon av biler. Dette er også gjeldende utenfor blokkenes inngangspartier. Benytt nærliggende bensinstasjoner eller verksteder til dette formål.
 • Ved fraflyting fra borettslag følger ikke parkeringsplassen leiligheten ved salg. Oppsigelse av parkeringsplassen skal sendes til styret

 

Fellesrom:

 • I hver blokk er det fellesrom til bruk for oppbevaring av sykler og barnevogner som skal benyttes til dette formål.

 

Etasjevestibyler:

 • Sykler, barnevogner eller annet utstyr skal ikke oppbevares i etasjevestibylen. Unntaket er barnevogn som kan settes utenfor inngangsdøren for en kortere tid kun når samtlige beboere i etasjen ikke har noe imot det.
 • Skostativ/ sko utenfor den enkeltes inngangsdør er en uting og skal ikke plasseres som en fast løsning der.  Spesielt passer dette ikke utenfor 2 roms leilighetene da det ikke bare er til sjenanse men tar også opp areal foran naboens dør. Beboers skotøy hører hjemme inne i den enkeltes leilighet.

 

Leilighetens inngangsdør: 

 • Ønsker du å skifte inngangsdør til leiligheten skal den utseendemessig være lik etasjevestibylenes dører til trapperom. (Teak utseende). Som andelseier må du selv bestille og bekoste dette.
 • For 2 roms leilighet er det kun tillatt med innadslåenede dør av hensyn til naboleiligheten. For 3 roms leilighet kan hvis ønskelig monters utadslående dør.
 • ​Ved innbrudd i leiligheten som er politianmeldt og meldt til forsikringsavdelingen i OBOS, vil borettslagets bygningsforsikring bli gjort gjeldende.

 

Renholdet av fellesarealer utføres av eksternt renholdsfirma:

 • Fellesarealer som inngangspartiet/hovedvestibylen nede og heiser vaskes 3 ganger i uken henholdsvis mandag, onsdag og fredag.
 • Etasjevestibylene vaskes 1 gang pr uke i henhold til følgende plan: Mandag: Haugerudveien 72, 74 og 76. Onsdag: Haugerudveien 78, 80 og 82. Fredag: Haugerudveien 84, 86 og 88.
 • Annen hver uke vaskes trappene og avsatser fra og med øverste etasje og ned til inngangspartiet.
 • Ved helligdager som faller på en vaskedag vil renholdsfirmaet vaske neste eller foregående virkedag.
 • Dessverre kan det en gang i blant oppleves som om det ikke har blitt utført renhold - grunnet at en bruker av heisen rett etter rengjøring har klint den ned med en form for væske eller annen form for skitt og har sett det som naturlig og la det forbli slik til ergelser for øvrige brukere av heisen.

 

Brannsikkerhet:

 • I hver leilighet er det installert en lovpålagt røykvarsler. Du har ansvar for at denne til enhver tid fungerer. Varsleren bør regelmessig testes. Fungerer den ikke, skal du i henhold til borettslagets vedtekter skifte den ut. Du kan i tillegg til denne røykvarsleren fra firmaet Siemens kjøpe en røykdetektor for egen kostnad og koble deg til brannvarslingsanlegget for fellesarealer som vestibyler og tekniske rom. Denne ekstra røykvarsleren på lik linje med den lovpålagte inne i leiligheten, varsler ikke brannvesen. Du har også vedlikeholdsplikt for denne installasjonen på lik linje med den lovpålagte.
 • ​I alle etasjevestibyler finnes det en brannslange som rekker inn i hver leilighet som kontrolleres regelmessig av de ansatte på vaktmesterkontoret.
 • ​Av hensyn til brannsikkerheten og frie rømningsveier må det ikke plasseres/oppbevares ting i vestibyler kjellerganger og lignende. Av samme grunn er det heller ikke tillatt med grilling/matlaging på balkonger - matos kan trekke inn i andre leiligheter.

 

​Dørtelefon- anlegget:

 • Dørtelefon- anlegget består en telefon installert i hver leilighet som er knyttet til et ringetablå på utsiden av inngangsdøren nede. Med dørtelefonen taler du med de som ringer på og åpner døren.
 • Du har ansvar for kostnadsmessig vedlikehold og utskifting av telefonen ved feil på denne. Vanligste årsaker til feil er barns lek med telefonen og feilmontering i forbindelse med andelseiers oppussing av leiligheten. Ofte medfører dette i tilegg kortslutning på telefonanlegget slik at brukere på samme telefonstrekk ikke får benyttet sine telefoner. Kostnaden for andelseier til feilsøking og utskifting kommer raskt opp i to til tre tusen kroner. Utbedres ikke feilen umiddelbart, vil andelseiers telefon bli frakoblet anlegget av hensyn til de øvrige brukere.

 

Kabel TV:

 • Borettslaget har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som borettslagets leverandør av TV kanaler som dekkes inn av felleskostnaden. Bredbånd er ikke inkludert i avtalen.
 • Ingen må gjøre inngrep i TV- anlegget som å skru av dekslet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalende til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.

 

Vedlikehold/smøring av vinduer:

 • I henhold til vedtektene har du ansvar for regelmessig vedlikehold/smøring av de mekaniske delene inne i vinduene. Hvis dette ikke utføres, kan lukke/åpne mekanismen svikte og overføringsstag i vinduene kan knekke. Ved manglende vedlikehold i henhold til vedtektene må du da som andelseier betale for reparasjon av vinduene. Er du usikker på hvordan du smører kan du henvende deg til vaktmesterkontoret som vil vise deg hvordan dette utføres. 
 • Vindusrammer og karmer er i vedlikeholdsfritt materiale i hvit utførelse. Disse skal ikke males men kun holdes rene. 

 

Endring av leilighet – Bruksendring:

 • Endring av leilighet ved fjerning av lettvegg som medfører en endring av eksempelvis kott til oppholdsrom, lekerom eller lite gjesterom er definert som bruksendring. Ved en slik endring må andelseier selv bekoste og søke Plan og bygningsetat om bruksendring. Et tiltak kan ikke igangsettes før tillatelse er gitt. 
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet vil eksempelvis være endring av kott/bod til annet bruk en det det er beregnet til. Under forutsetning av at en godkjennelse blir gitt fra Plan og bygningsetat og at arbeidet endringen ikke berører bærende konstruksjoner og slik at arbeidet uføres på en faglig forsvarlig måte, kan borettslaget etter søknad godkjenne en endring.

 

Privat husgeråd:

 • Inntil videre har du anledning til å kaste gamle møbler, tepper ol. i en komprimeringsbil som møter frem utenfor hver blokk den første mandagen i hver måned. Stopptiden for hver blokk er ca. 15 minutter med starttid kl. 18.00 i blokk 72. 1 vaktmester er normalt med på bilen under runden.

   

 • Av hensyn til brannforskrifter er det strengt forbudt og hensette husgeråd i fellesrom, kjellerganger og sykkelrom. 
 • Hvitevarer som kjøleskap, komfyrer vaskemaskin og elektronikkprodukter som tv, radio datamaskiner ol. kan ikke leveres til komprimatorbilen og skal heller ikke hensettes i fellesrom, kjellerganger og sykkelrom. Dette er spesialavfall og skal leveres til returpunkter eksepelvis på Brobekk afallsstasjon. Ved kjøp av slikt utstyr kan du også benytte returordningen ved at forretningen hvor du har kjøpt nytt produkt, tar med det utrangerte produktet ved levering av det nye. Du kan også selv levere elektroartikler til de forretninger som selger slike produkter.

 

IN Ordningen - Nedbetaling av andelseiers fellesgjeld på sin leilighet:

 • I henhold til vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling 4.9.2013 har Solfjellet Borettslag tiltrådt avtale om individualisert innbetaling av fellesgjelld. 

 • IN-ordningen er et avtaleverk som gjør det mulig for hver enkelt andelseier i vårt borettslag å innbetale sin andel av fellesgjelden. En andelseier som innbetaler sin andel av fellesgjelden vil etter innbetalingen få redusert månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag som følge av innbetalingen av borettslagets fellesgjeld. Ved hel nedbetaling av sin fellesgjeld vil andelseier kun betale driftskostnadene. For nærmere opplysninger om IN ordningen tar du kontakt med OBOS avdelingskontor på Tveita senteret som gir ytterligere informasjon om ordningen.