7. Grensesnitt mellom andelseier og borettslaget / ansvarsområde for VVS og elektro

7. Grensesnitt mellom andelseier og borettslaget / ansvarsområde for VVS og elektro.

(1)
Borettslaget har vedlikeholdsansvar frem til sikringsskapets hovedsikring og frem til og med boligens stoppekran herunder ansvar for felles installasjoner (rør, ledninger, kanaler) som går gjennom boligen /  fra bolig til bolig. Se pkt 6 (1) - (10).

(2)
Andelseier har vedlikeholdsansvar fra og med sikringsskapets hovedsikring, fra boligens stoppekran og alleboligens øvrige installasjoner som går fra felles installasjoner. Se pkt 6 (1) - (10).