Det kan nå bestilles ladeboks  for montering på leietakers parkeringsplass i parkeringshuset. Som det fremkommer av skjemaet, skal søker sende det til elektrofirmaet Lefdal som sørger for montering og idriftsetelse av ladeboksen. Ladeboksen blir fakturert direkte overfor bestiller. Ladeboksen vil være leietakers eiendom og ansvar. Sier leietaker opp sin parkeringsplass kan han/hun ta med seg ladeboksen. Den må da demonteres av Lefdal.

Ved bestilling før 1. april 2019 vil ladeboksen koste kr. 16 500 inkl. mva. Ved bestilling etter 1. april vil ladeboksen koste kr. 17 375.- inkl. mva. Denne prisen vil bli stående ut 2019.

Ladeboksen som leveres er ZapCharger Pro fra Zsptec. De leveres med standard type 2 kontakt, uten kabel. De leveres med mulighet for trefaset lading med inntil 32 A/400 V. Leietakere må selv sørge for å ha kabel som passer deres bil

Ladeboksen vil bli knyttet opp til firmaet SmartCharge som fakturerer leietaker månedlig for strømforbruket. Oppgjør skjer direkte overfor leietaker via faktura, betalingskort eller sms.

SmarCharge er et administrasjonssystem for el-bil lading som gir full kontroll og oversikt over ladeanlegget. Brukerne betaler for sitt reelle forbruk, samt tilgang en årsavgift på kr. 450,-. Oppgjør skjer direkte overfor leietaker via betalingskort i appen. 

SmartCharge styrer ladeanleggets effekt ved å tilpasse ladetidspunkter og fordele tilgjengelig strømkapasitet mellom laderne. Systemoppdateringer skjer automatisk over internett.

Hvordan betale for lading?

For å betale for lading må brukeren opprettes i SmartCharge-appen. Når ladeboksen er klar til drift vil leietaker motta en e-post fra SmartCharge om hvordan de registrerer seg. Appen brukes til å starte å stoppe lading, samt legge til RFID-brikke (nøkkelbrikke)

Appen kan lastes ned fra Google Play eller App stor.

Trykk på linken under for opplasting av bestillingsskjema. Skjemaet kan fylles ut eletronisk og sendes til lefdal. Bestilte ladebokser monteres ikke før utbygging av infrastrukturen er ferdig i månedskifte mars/april

 

/Portals/34/Filarkiv/Bestillingsskjema%20-%20ladeboks.docx