Møtedato: 19.6.2019

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 41 andelseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 49 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved  Annette Strømsborg Johnsen . Møtet ble åpnet av styreleder  Terje Aas

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------

Konstituering

Valg av møteleder
Som møteleder ble 
Terje Aas  foreslått. Vedtak:  Han ble valgt .

Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak:  Godkjent .

Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne
Til å føre protokoll ble 
Annette Strømsborg Johnsen  foreslått, og som protokollvitne ble  Turid Bråthen Johnsen  foreslått.
Vedtak:  De ble valgt .

Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den bruk generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak:  Godkjent .

0352 Solfjellet Borettslag Org. nr. 948 515 660

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------

2 Forslag

A Behandling av Overgang til varmeleveranse fra Fortum Oslo Varme

Haugerud Varmesentral AS har vært ansvarlig for produksjon og distribusjon av varme frem til hver blokk i Haugerud og Solfjellet borettslag siden boligene ble etablert.
Våren 2019 har Norsk Energi på vegne av Haugerud Varmesentral undersøkt muligheter for fremtidig energiforsyning til borettslagene. Haugerud Varmesentral ønsker ikke selv og stå for drift av varmeproduksjonen selv da dette er for teknisk krevende for beboere i borettslagene å ta ansvar for. motsetning til i 2016 kan fjernvarmeselskapet i Oslo Fortum Oslo Varme AS nå tilby fjernvarme til Haugerud og Solfjellet borettslag. De tilbyr en standard fjernvarmetariff som gis til alle borettslag/sameier i Oslo med en varighet på minimum 10 år.

Jeg hovedsak følger denne prisen til elektrisitet. Ved å sammenligne egne driftskostnader mot fjernvarmetariffen de siste 3 år medfører endringen og merkostnad på ca.1100 kr / leilighet / pr år.

0352 Solfjellet Borettslag Org. nr. 948 515 660

Forslag til vedtak:  Styret i Haugerud Varmesentral AS ber derfor om fullmakt fra Borettslagene Solfjellet og Haugerud Borettslag til å inngå kontrakt med Fortum Oslo Varme AS på vegne av borettslagene. Hvert borettslag vil få sin separate kontrakt med fjernvarmeselskapet og at det gis samtykke til et eventuelt låneopptak i forbindelse med anleggsbidraget som fordeler mellom borettslagene.

 

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------

Møtet ble hevet kl.: 18.35. Protokollen signeres av

Terje Aas / s / Annette S. Johnsen / s / Møteleder Fører av protokollen

Turid Bråthen Johnsen / s / Protokollvitne