Protokollfra ordinær generalforsamling i Solfjellet Borettslag

Møtedato: 07.05.2019

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 50 andelseiere, 3 representert ved fullmakt, totalt 53 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Nina Christin B Karlsen . Møtet ble åpnet av Terje Aas .  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------

  1. Konstituerende

En Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent.

 

B Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Nina Christin B Karlsen foreslått. Som protokollvitne ble Inger Lise Jacobsen foreslått.

Vedtak: Valgt.

 

C               Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2018

A               Behandling av årsrapport og regnskap for 2018

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2018 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent.

 

B               Overføring av årets resultat til balansen

Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital.

Vedtak: Godkjent.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Fastsettelse av godtgjørelser
  1. Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 430 000.

Vedtak: Godkjent.

 

  1. Godtgjørelse til grøntutvalget ble foreslått satt til kr 30 000.

Benkeforslag om kr 40 000 til grøntutvalget.

Vedtak: Kr 40 000 ble vedtatt.

 

  1. Godtgjørelse til dyreutvalget ble foreslått satt til kr 30 000.

Benkeforslag om kr 20 000 til dyreutvalget.

Vedtak: Kr 30 000 ble vedtatt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Behandling av innkomne forslag og saker

 

A               Forslag fra Slavoljub Markovic om opprettelse av 1-2 rom for reparasjon av sykler

Styrets innstilling

Styret kan ikke gi sin tilslutning til forslaget og anbefaler generalforsamlingen å avvise forslaget.

Vedtak: Forslaget ble avvist med 38 ja og 15 nei (skriftlig votering).

 

B               Forslag fra William Sæbø om tilgang til å bruke vaskerier på søndager og helligdager

Styrets innstilling

Styret kan ikke gi sin tilslutning til forslaget og anbefaler generalforsamlingen å avvise forslaget.

Vedtak: Forslaget ble avvist med 44 ja og 9 nei (skriftlig votering).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Valg av tillitsvalgte

A               Som styremedlem for 2 år, ble Mette Holmen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Roald Silnes foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

B               Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Käthe Lise Hermstad foreslått.

Benkeforslag om:

Som varamedlem for 1 år, ble Bolette Stouenberg Lindholdt foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble William Giffen Sæbø foreslått.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

C               Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Terje Aas

Delegert Mette Holmen

Varadelegert Sølvi Helen Klaussen        

Varadelegert Roald Silnes      

Vedtak: De ble valgt.

 

D               Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

                  Edel Marie Esse og Jan Erik Juvet Kleiv

Benkeforslag om: Linda Madsen

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

E                Som representanter i grøntutvalget for 1 år, ble foreslått

                  Edel Marie Esse og Sigmund Tørris Dahlsrud

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

 

F                Som representanter i dyreutvalget for 1 år, ble foreslått

                  Kurt Madsen, Tom Nørve, Sara Elisabeth Kylgård og Monica Egilsdatter

Sara Elisabeth Kylgård trekker seg fra utvalget pga. fraflytting.

Benkeforslag om: Rebecca Solvi.

Vedtak: Valgt ved akklamasjon.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------

Møtet ble hevet kl .: 18:35. Protokollen signeres av

 

Terje Aas / s / Nina Christin Braaten Karlsen / s / Inger-Lise Jacobsen / s /

Møteleder Fører av protokollen Protokollvitne