Møtedato: 24.06.2020

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: Haugerud kirke

Til stede: 38 andelseiere, 7 representert ved fullmakt, totalt 45 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Annette S. Johnsen.

Møtet ble åpnet av Terje Aas.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------    

Konstituerende

En Valg av møteleder

Som møteleder ble Terje Aas foreslått.

Vedtak: Han ble valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Annette S. Johnsen foreslått. Som protokollvitne ble Homeira Davoodi foreslått.

Vedtak: De ble valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

 

Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2019

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2019 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

 

   A) Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 430 000, -.    

 Vedtak: Godkjent

B) Honorar til grøntutvalg kr 40 000, -

Vedtak: Godkjent

C) Honorar til dyreutvalg kr 30 000, -.

Vedtak: Godkjent

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------

  1.     1. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag om endring av vedtektene - korttidsutleie - krever 2/3 flertall

Saksframstilling: Se innkallingen

Vedtak: 39 stemte for forslaget, som da er vedtatt med 2/3 flertall.

B Forslag om å tillate 2 hunder pr. leilighet

Saksframstilling: Se innkallingen

Forslag til vedtak: Styret støtter ikke forslaget og anbefaler generalforsamlingen om å avvise forslaget.

Vedtak: 25 stemte for avvisning. 18 stemte for forslaget. Forslaget ble avvist.

C Forslag om individuell innglassing av balkong

Saksframstilling: Se innkallingen

Forslag til vedtak: Styret støtter ikke forslaget og anbefaler generalforsamlingen om å avvise forlaget.

Vedtak: Avvist med overveldende flertall.

   1. Valg av tillitsvalgte

En Som styreleder for 2 år, ble Terje Aas foreslått.

Vedtak: Han ble valgt ved akklamasjon 

B Som styremedlem for 2 år, ble Sølvi Helene Klaussen foreslått.

C Som styremedlem for 2 år, ble Gøril Eia foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

A Som varamedlem for 1 år, ble William Giffen Sæbø foreslått.

B Som varamedlem for 1 år, ble Bjørn Gundersen foreslått.   

C Som varamedlem for 1 år, ble Kathe Hermstad foreslått.

D Som varamedlem for 1 år, ble Bolette Stouenberg Lindholdt foreslått.

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

A Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

     Edel M. Esse og Linda Madsen

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

B Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert Terje Aas og Mette Holmen

Varadelegert Roald Silnes og Sølvi Klaussen

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon Monika Egilsdatter.

C  Grøntutvalg

 Som representanter ble foreslått Edel Marie Esse og Sigmund Tørris Dahlsrud

Vedtak: De ble valgt ved akklamasjon

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------

Møtet ble hevet kl.: 18.35. Protokollen signeres av Møteleder. Navn: Terje Aas / s /

Fører av protokollen

Navn: Annette S. Johnsen / s /

Protokollvitne 1                    

Navn: Homeira Davoodi / s /