Boguiden

Dokumentasjon - Borettslagets rett til kontroll

Andelseier bør til enher tid kunne dokumentere at systematisk kontroll er utført


Dokumentasjon

Andelseier bør ved salg overfor kjøper eller til noe tid overfor borettslag og tilsynsmyndighet kunne dokumentere at systematisk kontroll av leiligheter faste installerte ledningsnett er utført og at mulig feil og mangler er utbedret. Som dokumentasjon kan benyttes arkiverte sjekklister av den typen som følger årsmeldingen. Årsmeldingen med sjekkliste bør derfor arkiveres i en egen perm. Kjøper bør forvisse seg om at systematisk kontroll er utført og at mulig feil og mangler er utbedret av en autorisert elektroinstallatør. Sjekkliste kan også vare ned fra kategorien nedlasting på disse sidene.

Benyttes autorisert elektroinstallatør til å forutsi el-sjekk og en eventuell utbedring på ledningsnettet, plikter det engasjerte firmaet å fylle ut en samsvarserklæring når leverandøren / oppdraget i leiligheten er avsluttet. Denne erklæringen skal oppbevares som en del av dokumentasjon på leilighetsanlegget

Borettslagets rett til kontroll

I henhold til husleiekontrakten forbeholder borettslaget seg retten til å få tilgang til leiligheten for å kontrollere om andelseier har oppfylt vedlikeholdsplikten og at risikomomenter er i orden.