Boguiden

Hafslundsjekken gir trygghet

Med Hafslundsjekken får du kontrollert det elektriske anlegget i leiligheten din


Etter utført kontroll mottar du er sertifikat som bevis på at Hafslundsjekken er gjennomført med eventuelle anmerkninger om mangler som bør utbedres. Hafslundsjekken er nyttig med tanke på sikkerheten og med tanke på et fremtidig salg av leiligheten.

Du kan få vite mer på: www.hafslund.no