Boguiden

Lov om Internkontroll - andelseier

Alt arbeid som andelseieren plikter å utføre skal foretas uten opphold


I henhold til den husleiekontrakt som er inngått mellom borettslaget og hver enkelt andelseier, er vedlikeholdsplikten av leiligheten overført til andelseier. Dette gjelder også det faste installerte ledningsnett i hver leilighet. Alt arbeid som andelseieren plikter å utføre skal foretas uten opphold og på en måte som er håndverksmessig forsvarlig. På det elektriske anlegget innebærer dette at utbedring må foretas av en autorisert elektriker.