Boguiden

Lov om internkontroll - borettslaget

Borettslaget har som virksomhet i henhold til lov om internkontroll...


Borettslaget har som virksomhet i henhold til lov om interkontroll, plikt til å ha et internkontrollsystem som ivaretar HMS (helse, miljø og sikkerhet) Borettslaget har innført et internkontrollsystem som omfatter fellesanleggene. Det utføres regelmessige interne og eksterne årlige kontroller/revisjoner og dokumetasjoner blir arkivert av hensyn til tilsynsmyndighetene.