Boguiden

Systematisk kontroll av brannsikringsutstyr - røykvarsler

I henhold til forskriftene...


I henhold til forskriftene skal det være installert og vedlikeholdt i driftssikker stand røykvarsler og brannslukningsapparat eller vannslange i hver leilighet. Borettslaget har fått dispensasjon fra disse bestemmelsene da vannslange befinner seg i hver etasjevestibyle.

Andelseier har ansvar for at røykvarsleren til enhver tid fungerer. Hvis røykvarsleren ikke fungerer må andelseier for egen kostnad sørge for utskifting.