Boguiden

Systematisk kontroll (egenkontroll) - Utbedring

Andelseier bør foreta minst en årlig kontroll


Systematisk kontroll (egenkontroll)

Med henvisning til husleiekontrakten inkludert andelseier vedlikeholdsansvar og plikt, kan systematisk kontroll i henhold til Produkt- og elektrisitetstilsynet, ivaretas ved at andelseier foretar egenkontroll (visuell kontroll), for å forsikre seg om at materiell ikke er ødelagt eller utsatt for varmgang eller lignende. Når det gjelder utstyr som tilkobles leilighetens faste ledningsnett er også dette andelseier ansvar.

Andelseier bør foreta minst en årlig kontroll av leilighetens faste installerte ledningsnett og eget utstyr som er tilkoblet. Denne kontrollen kan utføres ved å benytte sjekkliste som er innsatt bakerst i årsmeldingen.

Istedenfor å for å utføre egenkontroll kan andelseier for egen kostnad engasjere og autorisert elektrofirma til å forutsi en årlig kontroll.

Utbedring:

Ved feil eller mistanke om feil på leiligheter faste ledningsnett eller tilknyttet utstyr må andelseier selv sørge for nødvendig utbedring eller en videre kontroll. En slik utbedring eller en videre kontroll, skal alltid foretas av godkjente autoriserte elektroinstallatører.