Hvem er vi

Styret i Solfjellet borettslag

Henvendelser fra andelseiere om boligen skal som hovedregel rettes direkte til styret i borettslaget. Se oversikt vedr. styrets kontortid på Hjemsiden under seksjonen styrekontor. Unntak fra dette er:
Forsikringssaker (ikke innbo), søknad om bruksoverlating, husleie, purringer, utkastelser / oppsigelser mv, salg av bolig. I disse tilfeller rettes henvendelsene direkte til OBOS

Leder - Terje Aas

Haugerudveien 72 0674 - Oslo
Har inneholdt vervet som styreleder siden 1985.

Oppgaver:

 • Har den daglige kontakt med forretningsfører og OBOS-Prosjekt.
 • Sørger for utforming / oppsetting av sakslister / styrekart og har ansvar for å innkalle til styremøter og leder disse.
 • Sammen med styremedlem Roald Silnes kontrolleres og anvises borettslagets fakturaer.
 • Deltar i befaringer, byggemøter og representerer borettslaget i tvister som bringes inn til domstolene for behandling.
 • Sørger for informasjon utad i borettslaget og er bindeledd mellom styret og de ansatte vaktmestere
 • Er oppnevnt som borettslagets representant i styret for AS Haugerud Varmesentral.

Nestleder - Mette Holmen

Haugerudveien 74 0674 - Oslo
Ble medlem av styret i 2005.

 • Ivaretar oppgaven som sekretær.
 • ivaretar styreleders oppgaver ved han fravær.
 • Ble valgt som nestleder i konstituerende møte 2013.
 • Er oppnevnt som varamedlem i styret for AS Haugerud Varmesentral

Styremedlem - Roald Silnes

Haugerudveien 82 0674 - Oslo

 • Ble medlem av av styret i 2013.
 • Har ansvar for borettslagets internkontroll

Styremedlem - Sølvi Helèn Klaussen

Haugerudveien 80 0674 -Oslo

 • Ble medlem av styret i 2010.
 • Hun administrerer utleie av borettslagets parkeringsplasser

Styremedlem - Gøril Eia

Haugerudveien 76 0674 - Oslo

 • Ble medlem av styret ved generalforsamlingen 2018. Har tidligere i 2 omganger inneholde vervet i borettslaget.
 • Hun er oppnevnt som kontaktperson overfor blokk kontakter