Hvem er vi

Vaktmester i Solfjellet borettslag

Borettslagets ansatte vaktmestere. Trykk på navnene for nærmere informasjon.

Vaktmesterkontorets kontortid for beboere er:
Mandag til og med lørdag kl. 10.30 - 11.30

På grunn av turnustjenesten alternerer kontortiden på lørdager mellom de ansatte.

Henvendelser rettes til driftskontoret og ikke til den enkelt ansatt ute på området. De ansatte kan ikke påta seg privat arbeid for beboere

Nødhjelp

Vannlekkkasjer - Tlf. på dagtid mandag - fredag: 22 08 05 00 / kveld og helg: 958 50 100.

Heisstopp - Tlf. 02580

Arbeidsleder - Max Enger

Ansatt siden 2011

Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 80 med tilhørende uteområde.
All henvendelse rettes til driftskontoret i Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72

Vaktmester - Jon Gunnar Hesmyr

Ansatt siden 2015

Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 72, 74, 76 og 80 med tilhørende uteområde.
All henvendelse rettes til driftskontoret i Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72

Vaktmester - Robert Schaug

Ansatt 09.01.12

Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 82, 84, 86 og 88 med tilhørende uteområde.
All henvendelse rettes til driftskontoret i Haugerudveien 80.
Telefon: 22 32 21 72