En varmepumpe er et system som henter varme fra et område med lavere temperatur for så å avgi en høyere temperatur et annet sted. Ved at man tilfører varmepumpen 1kWh strøm får man gjerne igjen 2,5-3,5 kWh varmeenergi tilbake. Trykk på bilde for forstørrelse.

Varmepumpen opptar varme fra omgivelsene via et kuldemedium. Gjennom variasjon i trykk og faser, vil energien i varmen som til slutt leveres ut med høy temperatur være tilnærmet lik summen av varmemengden som er tatt opp fra varmekilden og det som er tilført av elektrisk energi til drift av kompressoren.

  1. For større anlegg er de mest egnede varmepumpe-teknologiene bergvarmepumpe og luft-vann varmepumpe/avtrekksvarmepumpe. I dette tilfellet ser vi på̊ avtrekksvarmepumpe.

En effektiv måte å utnytte varmen i avkastluften på̊ er med varmegjenvinning med en væske til vann varmepumpe tilkoblet avtrekksluften. Det installeres ny vifte og varmeregister på̊ tak for hver blokk med tilhørende varmepumpe og akkumuleringstanker i kjeller. Disse leverer energien tilbake til varmeanlegget og produserer varme samlet i tanker.

Dråpe Entreprenør har utarbeidet en løsning inkludert styring på̊ denne løsningen som etter deres beregninger vil redusere forbruket på̊ varme og varmtvann med 47%. Tilbudt løsning har også̊ mulighet for tilkobling av eventuelle solcelleanlegg eller bergvarmeanlegg dersom dette etableres senere.

Rørene føres fra vifterom på tak via rømningstrappen til teknisk rom i kjeller hvor det etableres 4 stk 750L akkumuleringstanker.