Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2021 som var planlagt avholdt 14. april er nå foreløpig  flyttet til onsdag 12. mai grunnet Coronavirus.