Borettslaget har skiftet e-postadresse til: solfjellet@styrerommet.no.
E-post til denne adressen innbærer at all e-post som sendes til denne adressen, vil være tilgjengelig i Vibbo for samtlige medlemmer i styret.
Styret anser så langt at løsningen med behandling av styresaker via Vibbo, har manglende formateringsmuligheter og har derfor ikke tatt noen endelig beslutning om å gå over til denne løsningen fult ut. Bruk av Vibbo gjør det vanskelig å behandle og effektuere hastesaker fortløpende fordi systemet krever et ferdig behandlet og signert styrekart før saker kan effektueres.

Henvendelser med e-post til styret, vaktmesterkontor og dyreutvalg, kan gjøres direkte fra borettslagets egen nettside under kontaktfanen eller følgende e-postadresse:
solfjellet@styrerommet.no
vaktmesterkontor.solfjellet@gmail.com
dyreutvalget@gmail.com