Vibbo som er et kommunikasjons- og styrebehandlingsprogram utformet av OBOS, benyttes ikke av styret til kommunikasjon ovenfor andelseiere med e-post. Borettslagets styre benytter Vibbo kun til behandling av styresaker inntil videre.

Styret anser så langt at løsningen med behandling av styresaker via Vibbo, har manglende formateringsmuligheter og har derfor ikke tatt noen endelig beslutning om å gå over til denne løsningen. Bruk av Vibbo gjør det vanskelig å behandle og effektuere hastesaker fortløpende fordi systemet krever et ferdig behandlet og signert styrekart før saker kan effektueres.

Henvendelser med e-post til styret, vaktmesterkontor og dyreutvalg, kan gjøres direkte fra borettslagets egen nettside under kontaktfanen eller følgende e-postadresse:
styret.solfjellet@gmail.com
vaktmesterkontor.solfjellet@gmail.com
dyreutvalget@gmail.com