Dato for avholdelse av ordinær generalforsamling 2021 som var planlagt avholdt 14. april er nå foreløpig  flyttet til tirsdag 10. august grunnet Coronavirus.