Borettslaget ved styret har gjennom flere år brukt OBOS sin nettløsning «Vibbo» for behandling av borettslagets mottatte fakturaer og godkjenne disse. Fakturaer legges først inn til et valgt styremedlem for kontroll. og deretter til styrets leder for ytterligere kontroll og godkjenning. Denne løsningen har fungert meget bra.
Borettslagets styre har også startet utprøving av elektronisk styrebehandling igjennom «Vibbo». Denne løsningen synes så lang ikke å være optimal. Løsningen mangler flere formateringsmuligheter samt muligheter til selv å få på plass grunnleggende informasjon. Styret vil imidlertid følge opp dette ovenfor OBOS.
Nylig ble det tillagt en mulighet for beboere som ønsker bruksoverlating av sin leilighet uten å måtte henvende seg til OBOS for å få søknadsskjema i papirformat, som igjen måtte leveres/sendes til styret i ferdig utfylt stand for styrebehandling.
BRUKSOVERLATING AV LEILIGHET VIA VIBBO
Bor du i et borettslag og ønsker å leie ut boligen din, da må du søke om bruksoverlating. Nå har det blitt mye lettere å søke, du trenger bare å fylle ut et enkelt skjema på Vibbo.
Under «Min bolig» kan du legge til beboer. Når du velger «leietaker» får du noen felter som må fylles ut for å søke om bruksoverlatingen, blant annet antall personer og eventuelle hunder/katter som skal bo der. (I solfjellet er det kun tillatt med 2 dyr pr. leilighet). Du må også legge inn leieperioden og om du er i nær slekt med leietaker.
Når søknaden er sendt vil både eier og styret motta en e post som bekrefter søknaden. Du ser også en markering under «Min bolig» om det er søkt om bruksoverlating. Styret har nå en måned på seg til å godkjenne eller avslå søknaden. Dette gjøres også på Vibbo. Når søknaden er behandlet får andelseier en bekreftelse på e-post.
I tillegg til en forenklet prosess er også prisen på bruksoverlating ca. 25 % lavere når søknaden gjøres digitalt i stedet for manuel t.