Nyttig

Søknad om parkeringsplass

Søknaden kan sendes som e-post, skrives ut og sendes som ordinær post eller leveres til styrets postkasse utenfor Haugerudveien 78. Etter at søknaden er registrert, vil den bli oversendt til OBOS som sørger for å utsende kontrakt på den tildelte plass. Det gjøres oppmerksom på at p-huset fylles opp det er ikke gitt at borettslaget kan ikke innfri ønsker om en bestemt plass eller etasje.

Uteplasser:

  • For uteplasser er leie pr. plass pr. måned kr. 300.- fra og med 1. november 2014. Gjelder for normal plass til normal personbilstørrelse. For eksterne leietakere (ikke andelseiere i Solfjellet Borettslag) vil leien være kr. 375,- inkl. mva pr. måned da borettslaget er mva pliktig for eksterne leietakere.
  • Borettslaget har også noen få store uteplasser beregnet for store vare/kassebiler, bobiler og campingvogn (ikke lastebiler) Leie pr. måned kr. 300,-. For eksterne leietakere (ikke andelseiere i borettslaget) vil leien være kr. 375,- inkl.. mva pr måned da borettslaget er mva avgiftspliktig for eksterne andelseiere.
  • Administrasjonskostnad til Obos i forbindelse med overdragelse/ opprettelse av kontrakt er ca. kr.1450,- som må betales av leier. Kostnaden kan endres fra OBOS sin side.
    Ved inngåelse av leiekontrakt vil denne løpe med 1 måned oppsigelse fra den 1. i hver måned.
  • Leie blir å betale ut oppsigelsestiden.
  • Leie med formål å bruke plassen til gjesteparkering - eller privat videre utleie er ikke tillatt.

Parkeringshuset:

  • Fra og med november 2014 vil leien være kr. 500.- pr måned. For eksterne andelseiere (ikke andelseiere i Solfjellet borettslag) vil leien fra og med november 2014 være 625.- inkl. mva
  • Administrasjonskostnad til Obos i forbindelse med overdragelse / opprettelse av kontrakt er ca. kr 1450,- som må betales av leier. Kostnaden kan endres fra OBOS sin side.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at motorvarmeuttak ikke kan benyttes til lading av ladbare hybrid og El-biler.

Søknad til både uteplass og plass i parkeringshuset finner du lenger ned under last ned. Søknaden skrives ut og leveres i utfylt stand i styrets postkasse utenfor blokk 78. Du kan også skanne den inn i utfylt stand og sende den som e-post til borettslaget: styret.solfjellet@getmail.no

Andelseiere i Solfjellet Borettslag har anledning til å innha flere plasser eksempelvis for bruk til gjesteparkering. (Gjelder både uteplass og plass i parkeringshuset. Det benyttes da vanlig søknadsskjema for andelseier i borettslaget. Ved bruk parkeringsplass som som gjesteparkering benyttes eget gjesteparkeringskort som utleveres av vaktmesterkontoret mot fremvisning av inngått avtale med borettslaget. Gjesteparkeringskortet skal fylles ut med plassnummer og andelseiers lelighetsnummer. Gjesteparkeringskortet gjelder kun for den avtalemessige plass og utleveres i antall etter andelseieres behov.

For å unngå parkeringsbot gjøres spesielt oppmerksom på at du enten må ha parkeringsoblat eller gjesteparkeringskort synlig i bilen. Solfjellet Borettslag refunderer ikke bøter som er gitt av parkeringsselskapet grunnet manglende dokumentasjon

Les også:

Last ned: