Nyttig

Søknad om parkeringsplass

Søknaden kan sende som e-post, skrives ut og sendes som ordinær post eller leveres til styrets postkasse utenfor Haugerudveien 78. Etter at søknaden er registrert, vil den bli oversendt til OBOS som sørger for å utsende kontrakt på den tildelte plass. Det gjøres oppmerksom på at p-huset fylles opp det er ikke gitt at borettslaget kan ikke innfri ønsker om en bestemt plass eller etasje.

Uteplasser:

  • For uteplasser er leie pr. plass pr. måned kr. 300.- fra og med 1. november 2014. Gjelder for normal plass til normal personbilstørrelse. For eksterne leietakere (ikke andelseiere i Solfjellet Borettslag) vil leien være kr. 375, - inkl. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. Mva. mva pr. måned da borettslaget er mva viktig for ekstern leietakere.
  • Borettslaget har også noen få store uteplasser beregnet for butikk vare / kassebiler, bobiler og campingvogn (ikke lastebiler) Leie pr. måned kr. 300, -. For eksterne leietakere (ikke andelseiere i borettslaget) vil leien være kr. 375, - inkl .. mva pr måned da borettslaget er mva avgiftspliktig for ekstern andelseiere.
  • Administrasjonskostnad til Obos i forbindelse med overdragelse / opprettelse av kontrakt er ca. kr.1450, - som må betales av leier. Kostnaden kan endres fra OBOS sin side.
    Ved inngåelse av leiekontrakt vil denne løpe med 1 måned oppsigelse fra den 1. i hver måned.
  • Leie blir å betale ut oppsigelsestiden.
  • Leie med formål å bruke plassen til gjesteparkering - eller privat videre utleie er ikke tillatt.

Parkeringshuset:

  • Fra og med november 2014 vil leien være kr. 500.- pr måned. For eksterne andelseiere (ikke andelseiere i Solfjellet borettslag) vil leien fra og med november 2014 være 625.- inkl. mva
  • Administrasjonskostnad til Obos i forbindelse med overdragelse / opprettelse av kontrakt er ca. kr 1450, - som må betales av leier. Kostnaden kan endres fra OBOS sin side.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at motorvarmeuttak ikke kan benyttes til lading av ladbare hybrid og El-biler.

Søknad til både uteplass og plass i parkeringshuset finner du lenger ned under last ned. Søknaden skrives ut og leveres i utfylt stand i styrets postkasse utenfor blokk 78. Du kan også skanne den inn i utfylt stand og sende den som e-post til borettslaget: styret.solfjellet@getmail.no

Andelseiere i Solfjellet Borettslag har anledning til å inneha flere plasserte eksempler for bruk til gjesteparkering. (Gjelder både uteplass og plass i parkeringshuset. Det benyttes da vanlig søknadsskjema for andelseier i borettslaget. Ved bruk parkeringsplass som som gjesteparkering benyttes eget gjesteparkeringskort som utleveres av vaktmesterkontoret mot fremvisning av inngått avtale med borettslaget. Gjesteparkeringskortet skal fylle ut med stednummeret.

For å unngå parkeringsbot gjøres spesielt oppmerksom på at du enten må ha parkeringsoblat eller gjesteparkeringskort synlig i bilen. Solfjellet Borettslag refunderes ikke bøter som er gitt av parkeringsselskapet grunnet manglende dokumentasjon

Les også:

Sist ned: