Velkommen til borettslagets nettsider. Her kan du finne informasjon, aktiviteter og nyheter som omhandler Solfjellet Borettslag. Ny i borettslaget? Trykk gjerne på denne linken "svar på mest stilte spørsmål"  Kanskje får du svar på det du lurer på. 

 

Borettslaget mottar et vesentlig antall henvendelser i form av e-poster. En stor del av disse henvendelsene vedrører opplysninger som allerde er tilgjengelig for bebooere. Styret oppfordrer derfor beboerne til å gjøre seg kjent med innholdet i årsmelding, vedtekter, husordensregler og innholdet på nettsiden.

Å besvare spørsmål når svaret åpenbart er tilgjengelig for beboer, er ikke en prioritert oppgave for styret.

 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at henvendelser om følgende skal rettes direkte til OBOS:

Forsikringssaker vedrørende boligen. Søknader om fremleie / bruksoverlating av av boligen, husleiespørsmål, purringer, utkastelser m.v. salg av bolligen.

 

Forhold som vedrører praktisk drift som eksempelvis skifting av lyspærer eller melding om feil og mangler som trenger praktisk oppfølging, skal henvendelsene rettes direkt til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80.

Se kontakt opplysninger på nettsiden.

 

 

Styrekontor


Kontortid:
1. og 3. onsdagen i måneden kl. 18.00-19.00
 
Ingen kontortid:

15.juni - 15.agust

 
Kontor / Postadresse:
Haugerudveien 78, 0674 - Oslo 
 
E-post til styret:
 
 
 

(TLF: Kun i kontortiden 18.00-19.00)

Her finner du oss


Haugerudveien 78, 0674 Oslo

Vaktmesterkontor


Adresse: Haugerudveien 80, 0674 Oslo

Tlf. 22 32 21 72 

E-post til vaktmesterkontoret: 

solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

Kontortid/fremmøtetid for beboere er kun mellom kl. 10.30 - 11.30 mandag - lørdag.

Utenom kontortiden e-post og telefonsvarer.

--------------------------------------

Nødnummer – Heisstopp: 02580.
Nødnummer – Vannlekkasje: Dagtid. 22 08 05 00. Kveld/helg: 958 50 100 

Låst deg ute fra egen leilighet? Access Lås & Nøkkel AS. Tlf.: 22 82 00 50.