Velkommen til borettslagets nettsider. Her kan du finne informasjon, aktiviteter og nyheter som omhandler Solfjellet Borettslag.

Ny i borettslaget? T rykk gjerne på denne linken  " svar på mest stilte  spørsmål " Kanskje får du svar på det du lurer på.    

Borettslaget mottar et vesentlig antall henvendelser i form av e-poster. En stor del av disse henvendelsene vedrører opplysninger som allerede er tilgjengelig for beboere. Styret oppfordrer derfor beboerne til å gjøre seg kjent med innholdet i årsmelding, vedtekter, husordensregler og innholdet på nettsiden.

Å besvare spørsmål når svaret åpenbart er tilgjengelig for beboer, er ikke en prioritert oppgave for styret.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at henvendelser om følgende skal rettes direkte til OBOS:

Forsikringssaker angående boligen. Søknader om fremleie / bruksoverlating av av boligen, husleiespørsmål,  purringer, utkastelser mv salg av bolligen.

Forhold som vedrører praktisk drift som eksempelvis skifting av lyspærer eller melding om feil og mangler som trenger praktisk oppfølging, skal henvendelsene rettes direkte til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80.

Se kontakt opplysninger på nettsiden.


 

Styrekontor

Kontortid:
1. og 3. onsdagen i måneden kl. 18.00-19.00

Ingen kontortid:
15.juni - 15.agust

Kontor / Postadresse:
Haugerudveien 78, 0674 - Oslo

E-post til styret:
styret.solfjellet@gmail.com

Telefon:
22 32 21 03 (Kun i kontortiden 18.00-19.00)


Aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter


Her finner du oss

Haugerudveien 78, 0674 Oslo - Områdebilder


Vaktmesterkontor

Adresse: Haugerudveien 80, 0674 Oslo
Tlf: 22 32 21 72

E-post til vaktmesterkontoret:
solfjellet.vaktmesterkontor@getmail.no

Kontortid/fremmøtetid for beboere er kun mellom kl. 10.30 - 11.30 mandag - lørdag.

Utenom kontortiden e-post og telefonsvarer.


Nødnummer – Heisstopp: 02580

Nødnummer – Vannlekkasje:
Dagtid. 22 08 05 00. Kveld/helg: 958 50 100

Låst deg ute fra egen leilighet?:
Access Lås & Nøkkel AS. Tlf.: 22 82 00 50