Boguiden

Å bo hos oss

Hva er hensikten med informasjonen "Å bo hos oss".

Hensikten med informasjonen  på disse sider er å gi utfyllende opplysninger til det som fremgår av årsmelding, husordensregler, vedtekter og husleiekontrakt. Det er også tatt med opplysninger som erfaringsmessig både nye og gamle andelseiere ofte stiller spørsmål om.

Fordelen med å bo i borettslag

Du kan frigjøre mye tid , få mer overskudd til å gjøre andre ting en bare å bo

Styret

Styret hva er det ?

Borettslaget

Solfjellet borettslag er en typisk representant for 60-tallets boligarkitektur

Dyrehold på vilkår

Alle som har eller anskaffer hund eller katt er forpliktet til å undertegne erklæring om dyrehold.

Godkjenning av nye andelseiere

Borettslaget har i henhold til brl. §16 30 dager på seg til å behandle søknaden om å bli godkjent som andelseier.

Styrets arbeidsoppgaver

Husleien du betaler til dekning av borettslagets løpende utgifter forvaltes av styret

Styrets protokoll

Styret skal føre protokoll over sine handlinger.

OBOS oppgaver

OBOS er i henhold til kontrakt borettslagets forretningsfører

Plantegning liten 2 roms

(43,34m)

Plantegning stor 2 roms

(55,5 m2)

Plantegning 3 roms

(80,55 m2)

Andelseiernes vedlikeholdsplikt

Leieren sørger for egen kostnad for forsvarlig vedlikehold

Ansvarfordeling / vedlikeholdsfordeling

Som andelseier skal du for egen kostnad sørge for forsvarlig vedlikehold og utskifting innenfor boligen - forøvrig gjelder følgende ansvarsfordeling

Balkonger

Vedlikehold av balkonger utføres som dugnadsarbeid

Blokkontakter

Hensikten med blokkontakter er

Duer = flygende rotter

Det har forkommet at de øvre etasjer i blokkene har fått besøk av duer

Endring av leiligheter - vedlikehold

Andelseier har rett til å foreta innvendig endringer i leiligheten.

Fast inventar

Du behøver ikke å lette etter brannslukningsapparat i ...

Fellesrom

Det er blokkas beboere som i fellesskap avgjør hva rommene skal benyttes til

Fellesvaskerier

Hvis du mister hengelåsen...

Fjernvarme

Kostnader til oppvarming og varmt tappevann dekkes av borettslagets fellesutgifter

Forsikring - ansvarsområde

Skyldes skaden uaksomhet fra andelseieren, er det han/henne som må dekke egenandelsen.

Fremleie

Søknadsskjema fås ved henvendelse til OBOS og skjemaet skal returnesres OBOS

Heiser

Hvis du sitter fast i heisen

Henvendelser til styret

Slik kontakter du styret

Kabel-TV anlegget

Solfjellet Borettslag har inngått en fellesavtale på digital-tv og bredbånd med GET.

Kakerlakker er kostbart for borettslaget og andelseier

Når det oppdages kakerlakker i en leilighet må det ofte foretas behandling av andre leiligheter i området.

Kjøp/salg av leiligheter

Før innflytting kan finne sted skal ny andelseier godkjennes av styret

Navneskilt

Ringetablå -skilt og postkasseskilt

Parkering

Hvordan unngå parkeringsgebyr

Taushetsplikt

Taushetsplikten gjelder også etter at man har avsluttet sin tjeneste i borettslaget

Vaktmestertjenesten

Vaktmesterene kan ikke påta seg arbeid for

Ventilasjon

Dersom man følger enkle forholdsregler vil mange problemer unngås

Vinduer

Hvis uhellet skulle være ute, og det er behov for å skifte glass, skal du ta kontakt med vaktmesterkontoret som bestiller riktig type glass

Årsmelding og regnskap, innkalling til generalforsamling

Når du kjøper leilighet i Solfjellet Borettslag skal du få utlevert årsmelding med regnskap og borettslagets vedtekter.