Hvem er vi

Områdebilder

Solfjellet Borettslag som ligger i bydel Alna består av 9 høyblokker med adresse til Haugerudveien. Blokkene ligger rundt en skogkledd kolle med Østmarka som nærmeste nabo

Beliggenheten i forhold til Østmarka gir mulighet for daglig aktivt bruk av denne med lysløype som inngangsportal rett overfor Haugerudveien 78.

Borettslagets tomteareale består av store plenarealer med løv og vintergrønne trær som innbyr til bruk av området. I nærmiljøet finnes barnehager, grunnskoler, vidregående skoler, kjøpesentre , trygdekontor og legekontorer. Det er kort vei til kollekttivforbindelser