Kontaktinformasjon

Styrekontor:

Postadresse: Haugerudveien 78, 0674 - Oslo

Kontortid: 1. og 3. onsdagen i måneden kl. 18.00-19.00

Ingen kontortid: 15. juni - 15. agust

Henvendelser / spørsmål via e-post eller brev kan sende hele året. Eventuelle klager skal alltid være i brevform og signere av andelseier

** Unngå private henvendelser hjem til styrets medlemmer

Telefon: 22-32-21-03 ( Kun i kontortiden 18.00-19.00 )

E-post til styret:
styret.solfjellet@gmail.com


Vaktmesterkontor:

Postadresse: Haugerudveien 80, 0674 - Oslo

Telefon: 22-32-21-72
E-post vaktmester

Kontortid: Mandag til og med lørdag kl. 10.30 - 11.30

** Utenom kontortiden kan du legge inn beskjed på telefonsvarer eller sende e-post

Ansatte vaktmestere:

All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon: 22 32 21 72

Max Enger

  • Ansatt siden 2011
  • Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 80 og Solfjellet parkeringshus med tilhørende uteområde.
  • All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon: 22 32 21 72

Jon Gunnar Hesmyr

  • Ansatt siden 2015
  • Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 72 - 74 - 76 og 78 med tilhørende uteområde.
  • All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon 22 32 21 72

Robert Schaug

  • Ansatt siden 2012
  • Daglige rutineoppdrag i Haugerudveien 82 - 84 - 86 og 88 med tilhørende uteområde.
  • All henvendelse rettes til vaktmesterkontoret i Haugerudveien 80. Telefon: 22 32 21 72

** Unngå private henvendelser hjem til de ansatte

Nødhjelp

Ved vannlekkasjer:

Rørleggerfirmaet
Andenæs AS:
Dagtid: 22 08 05 00.
Kveld og helg: 958 50 100.

Ved heisstopp:

NOKAS alarmstasjon:
Tlf. 02580

Låst deg ute fra
egen leilighet?

Access Lås & Nøkkel AS

Besøksadresse:
Bergensveien 4b, 0963 Oslo

Postadresse:
Postboks 123 Grorud, 0905 Oslo

Tlf: 22 82 00 50
Fax: 22 82 00 59

Epost: post@hjelpjegvilinn.no