Nyttig

Husordensregler

Innledning

For å oppnå de best mulige forhold mellom beboere

Ro i leilighetene

Det skal være ro i leilighetene og gangene mellom kl. 23.00 - 6.00.

Lydnivå

Musikkøvelser, radio, grammofon, TV og annet må ikke være på et så høyt lydnivå at dette forstyrrer den alminnelige ro og orden.

Arbeid i leiligheter og fellesrom

Arbeid som medfører forandring av leilighetene, er forbudt uten tillatelse fra styret.

Søppel og avfall

Alt søppel og avfall skal pakkes forsvarlig inn før det kastes i avfallssjakten.

Heiser

Foreldrene vil kunne gjøres økonomisk ansvarlig

Dyrehold

Ved berettige klager plikter andelseier å fjerne dyret fra leiligheten

Vaskerier og tørkeplasser

Det er utarbeidet egne regler for bruk av vaskerier og tørkeplasser.

Bruksoverlating

Andelseier har ansvar for alle ulemper som borettslaget får av hans/hennes bruker.

Antenner

Utvendig montering / oppsetting av egne radio og TV-antenner/ parabolantenner.

Balkonger

Balkonger og vinduer må ikke brukes til synlig tørking/ lufting og heller ikke til risting av tøy eller sengeklær.

Bokultur

Bokultur tilsier at man varsler naboer

Borettslagets uteområde

Hver enkelt beboer bør føle seg forpliktet til å verne dette området

Fellesrommene

Styret kan besørge ting fjernet for beboers regning

Parkering

Ulovelig parkerte biler kan fjernes for eiers regning

Røyking / ventilasjon

Tilknytning til vedtektene

Samtlige husordensregler er av generalforsamlingen vedtatt å anse som en del av borettslagets vedtekter.