Felleskostnadene skal til enhver tid dekke borettslagets løpende utgifter. Det har vært en kraftig prisvekst i 2022, og prisveksten i Norge klatret videre t il 7,5 prosent i oktober.
Ved gjennomgang og vedtak om budsjettet for 2023, har styret funnet det helt nødvendig å øke felleskostnadene med 15 % fra 1. januar 2023. Tilsvarende gjelder for garasje- og parkeringsleie samt vaskerier. Uten en betydelig økning, ville borettslaget ikke hatt midler til driften utover i 2023.
Kommunale gebyrer i Oslo foreslås økt med 10,9 % i 2023 og ligger an til å øke kraftig i årene framover.   Fra 2018 til 2023 vil veksten være på 47 %. For øvrig har som kjent energikostnader og alle varer og tjenester hatt en kraftig prisøkning gjennom 2022. I tillegg øker vann- og avløpsgebyret enda mer enn først tenkt. Årsaken er høyere leie på de store vann- og avløpsprosjektene.
I september foreslo byrådet en økning på 16,5 prosent. Nå forslår byrådet en økning i stedet på 23,4 prosent .
Styret har gått gjennom drift og alle avtaler og pt ikke endret noen avtaler, men skal søke mulighet for å redusere kostnadene i forbindelse med eksisterende avtaler. Bakgrunnen for dette er   usikkerhetsmomenter knyttet til kostnadsbildet for neste år. Det planlegges ikke med større prosjekter i 2023.
Styret planlegger imidlertid å gjennomføre en energikartlegging i borettslaget som omfatter.                 utredning av energibesparende klimatiltak innenfor følgende kategorier:                                energireduksjonstiltak, effektreduksjonstiltak, lokal energiproduksjon og klimasmart rehabilitering.             ENOVA har godkjent prosjektet med støtte oppad til kr. 700 000.-.