Digitalt årsmøte er planlagt medio april 2024.

Du kan forslå saker og kandidater på

http-ps://vibbo.no./352

Frem til og med 10.Januar 2024

Denne informasjonen er også lagt ut på Infoskjermene

i alle vestibyler og er sendt til alle med registrert

e-post adresse og telefonnummer i OBOS