Styret har mottatt rapport vedr. utredning av energisparende tiltak for borettslaget. Dette omhandler følgende kategorier:
*Energireduksjonstiltak *Effektreduksjonstiltak *Lokal energiproduksjon *Klimasmart rehabilitering


Omfang:
 Befaring av bygningsmassen
 Utredning av ulike energitiltak som er aktuelle for boligselskapet
 Muligheten for solceller
 Muligheten for bergvarmepumper
 Kostnadsberegninger og nedbetalingstid på tiltak
 Rapport med anbefaling av tiltak


Borettslaget har fått tildelt støtte fra ENOVA oppad til kr. 700 000 i forbindelse med utredningen. I tillegg er det til miljøkonto fra OBOS overført kr. 698 192.- som kan benyttes når energitiltak er gjennomført.
På bakgrunn av utredningen fra OBOS Prosjekt er følgende energisparende tiltak aktuelle:
1.
Gjenvinning / tilbakeføring  av avtrekksluft fra borettslagets 648 leiligheter til varmt tappevann og til radiatorer. Ved et slikt tiltak kan også fremtidig bergvarmepumper tilknyttes anlegget.
Det er bestilt installert et prøveprosjekt vedrørende gjenvinning av avtrekksluft som skal installeres i Haugerudveien 80. Erfaringen fra dette prøveprosjekt vil danne grunnlag for fremdriften videre som vil være informasjonsmøte / generalforsamling
2.
Solcellepaneler på Solfjellet parkeringshus. Dette tiltaket vil være avhengig av utnyttelsesgraden på nabotomten tidligere AS Haugerud Varmesentral som OBOS nå står som eiere av.