Utskifting av alle fasadeplater utvendig i underetasjer som inneholder asbest. Gjelder Haugerudveien 72-88.

Utskifting av alle avløpsrør fra 3 roms leiligheter grunnet lekkasjer fra disse som medfører store følgeskader til utbedring i underliggende små 2-roms leilighet