Hvis du ser det nødvendig å klage til styret over gjentagende musikkstøy eller annen form for støy til tider dette ikke er tillatt, skal du klage skriftlig. Klagen må være signert av klager og eventuelle andre naboer som opplever at forholdet ikke er akseptabelt.
Det skal oppgis dato og tid for klageforholdene. 
Når styret mottar klagen blir den ført opp til styrebehandling. Ved behandlingsprosjekter styret og brev til påklagede, som blir protokollført. Den påklagede blir tilskrevet og får anledning til å gi et skriftlig tilsvar til styret som også blir protokollført. Hvis klageforholdet fortsetter, er det aktuelt med ny styrebehandling og eventuelt innkalling av partene til et møte med styret eller et møte på juridisk avdeling i OBOS for å komme frem til en mellom løsning partene. Hvis dette ikke løser forholdet mellom partene, kan det være mulig å være juridisk behandling med oppfølging i rettssystemet.
Klager skal alltid rettes til styrets e-post adresse som er:
styret.solfjellet@gmail.com