Det vil ikke bli noen pause i sprengningsarbeidet i sommer, men det vil være noe redusert aktivitet for den delen av tunnel sprengningen som nå pågår på Haugerud. 

Nytt anleggsområde etableres i 2024 ved parkeringshuset

Noen har kanskje fått med seg planene om å etablere et anleggsområde ved parkeringshuset i Haugerudveien. Her har arbeidet blitt vesentlig redusert og arbeidet vil ta kortere tid enn det man først trodde. Planene her var oppstart nå i løpet av sommeren, men siden vi trenger kortere tid, er det nå utsatt til mai 2024. Det vil ikke være massetransport fra portalen ved Haugerud.

Tunnelarbeider på Haugerud og Lutvann

På Haugerud starter snart  arbeidene med beredskaps bassengene som skal ligge under marka ved Lutvann. Disse bassengene vil komme til å være i underkant av 200 meter lange og vil sprenges i flere omganger. Sprengningsarbeidet vil starte på senhøsten og vare frem til sommeren 2024.