Prøveprosjekt med gjenvinning av varme

 

  Kostnad til oppvarming i desember 2023 til radiatorvarme og tappevann

   

KOSTNADER I DESEMBER 2023   

Haugerudveien 72: Kr. 187 148

                                         Haugerudveien 74: Kr. 186 075                                          Haugerudveien 76: Kr. 180 102

 Haugerudveien 78: Kr. 179 060 

      Haugerudveien 80: Kr. 117 847:blush:

Haugerudveien 82: Kr. 188 023

Haugerudveien 84: Kr. 179 639

Haugerudveien 86: kr. 176 406

Haugerudveien 88: kr. 180 663

 

Kostnad til oppvarming i januar 2024 til radiatorvarme og tappevann

KOSTNADER I JANUAR 2024 

Blokk 72: Kr. 185 711

  Blokk 74: Kr. 185 195 

 Blokk 76: Kr. 180 296

 Blokk 78: Kr. 179 733

:blush:Blokk 80: Kr. 120 008:blush:

 Blokk 82: Kr. 185 082

 Blokk 84: Kr. 175 263

 Blokk 86: kr. 173 832

 Blokk 88: kr. 185 711

En varmepumpe er et system som henter varme fra et område med lavere temperatur for så å avgi en høyere temperatur et annet sted. Ved at man tilfører varmepumpen 1kWh strøm får man gjerne igjen 2,5-3,5 kWh varmeenergi tilbake.

Varmepumpen opptar varme fra omgivelsene via et kuldemedium. Gjennom variasjon i trykk og faser, vil energien i varmen som til slutt leveres ut med høy temperatur være tilnærmet lik summen av varmemengden som er tatt opp fra varmekilden og det som er tilført av elektrisk energi til drift av kompressoren.
For større anlegg er de mest egnede varmepumpe-teknologiene bergvarmepumpe og luft-vann varmepumpe/avtrekksvarmepumpe. I dette tilfellet ser vi på avtrekksvarmepumpe.
En effektiv måte å utnytte varmen i avkastluften på er med varmegjenvinning med en væske til vann varmepumpe tilkoblet avtrekksluften. Det installeres ny vifte og varmeregister på tak for hver blokk med tilhørende varmepumpe og akkumuleringstanker i kjeller. Disse leverer energien tilbake til varmeanlegget og produserer varme samlet i tanker.
Dråpe Entreprenør har utarbeidet en løsning inkludert styring på denne løsningen som etter deres beregninger vil redusere forbruket på varme og varmtvann med 47%. Tilbudt løsning har også̊ mulighet for tilkobling av eventuelle solcelleanlegg eller bergvarmeanlegg dersom dette etableres senere.