Prøveprosjekt med gjenvinning av varme

Haugerudveien 80. Kostnad til oppvarming i oktober til radiatorvarme og 

varmt tappevann kr. 34 905,10

 

Uten gjenvinning av varme

Kostnad til oppvarming i oktober til radiatorvarme og

varmt tappevann i naboblokk kr. 87 712,47