Under årets ordinære generalforsamling fremkom i forkant til behandling av honorar til dyreutvalget, følgende uttalelse fra salen:

! Honorar til dyreutvalget burde kun dekkes av hundeeiere !
I hvor stor grad en slik uttalelse og manglende forståelse av fellesskapets interesser ble utslagsgivende for generalforsamlingers vedtak om å redusere dyreutvalgets honorar fra kr. 40 000,- til kr. 20 000,- vet man ikke.

Det faktiske forhold når det gjelder dyreutvalget, er at de gjør en stor innsats for fellesskapet ved å følge opp klager på hundehold, herunder orienteres styret fortløpende om klageforholdene, slik at styret har et godt grunnlag for en eventuell oppfølging ovenfor andelseier/dyreeier. Dyreutvalget har også forenklet registrering fra papir til elektronisk registrering og avregistrering av hunder i borettslaget og har en facebookside for dyreeiere. Man skal også være klar over at honoraret deles mellom 4 medlemmer i dyreutvalget.

 

Redaktør av Solstikka anser generalforsamlingen vedtak om reduksjon på 50% som et enkelt tilfelle, som må sies å ikke være representativt i forhold til 53 fremmøtte inklusiv fullmakter mot totalt 648 andelseier i borettslaget. Imidlertid er generalforsamlingens vedtak korrekt, da det er de fremmøte med fullmakt som avgjør i saksforholdet. Men hvor var forøvrig dyreeierne? ca. 50 stk. Det må være både i deres interesse og øvrige andre uten hund, med et velfungerende dyreutvalg som kan påse at regler for hundehold blir ivaretatt.
Ved neste års ordinære generalforsamling, bør generalforsamlingen vurdere å rette opp i årets ufortjente vedtak ovenfor dyreutvalget.

¨Denne artikkelen er sakset fra beboeravisen Solstikka/Nytt fra styret"