I ekstraordinær generalforsamling avholdt i Solfjellet Borettslag 26.01.22 med fremmøte av 73 stemmeberettige inkl. fullmakter, ble det med 51 stemmer mot 22 stemmer godkjent at Solfjellet Borettslag kjøper ut Haugerud Borettslag sine aksjer i Haugerud varmesentral innfor en kostnadsramme kr. 5,3 til 10 millioner.
Salg av eiendommen er utført og høyeste bud var 12,5 millioner kroner. Dette innebærer at Solfjellet Borettslag ikke benytter sin forkjøpsrett.
Inntekten fra salg, fordeles mellom Solfjellet og Haugerud Borettslag med 50 % på hver av borettslagene.
Inntekten fra salg av aksjeselskapet Haugerud Varmesentral innebærer ikke endring i forhold til tidligere informasjon om nødvendig 15% økning av felleskostnaden fra og med 1. januar 2023.