Borettslaget har mottatt henvendelser fra noen andelseiere som har oppfattet at husleien/felleskostnaden har økt fra desember 2022 og ikke fra januar 2023 i henhold til rundskriv/varsel fra borettslaget.

Borettslaget har to lån, det ene er et IN-lån og kapitalkostnader øker når renta stiger - Dette berører alle. Det er endring hver 3. mnd. 

Felleskostnaden består av husleie + dekning til lån som borettslaget har.

Eksempel for en typisk 3. roms leilighet

Et stort fast lån (pr. leilighet) + et IN-lån som justeres etter leie (opp og ned).  Det siste går opp 355 kr i desember 2022. Dette justeres hver 3. mnd. 

Fakturert i juni: 5 530 Inkl. garasje 500.-.

Fakturert i juli: 5848 Inkl. garasje 500.-.

Fakturert i august: 5 848 inkl. garasje 500.-.

Fakturert i september 5984 inkl. garasje 500.-.

Fakturert i oktober 5901 inkl. garasje 500,-.

Fakturert i november 5901 inkl. garasje kr. 500.-.

Med utgangspunkt i november skal denne leiligheten for januar 2023 mulig betale 6786.- inkl. garasje avhengig av leiejustering/rentejustering  opp eller ned.