Det vises til varsel om leie endring sendt fra OBOS-banken.

For andelseiere med IN-lån, vil dette medføre at kapitalkostnadene øker.

For nærmere informasjon ta kontakt med OBOS Banken.